🔻کمیته فنی مسابقات وزنه برداری پنجمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی اهدای سه مدال به نفرات برتر هر وزن برای حرکات یک ضرب، دو ضرب و مجموع را تصویب کرد.
🔻به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، موافقت با این اقدام در حالی است که در ادوار گذشته این بازی ها، به سیاق بازی های المپیک، تنها مدال مجموع به سه نفر برتر اهدا می شد.

🔻در حال حاضر در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان نیز سه مدال توزیع می شود.

🔻کمیته فنی اعلام نکرده است که آيا اين مدال ها در جدول مدالی کشورها هم لحاظ می‌شود یا خیر. به نظر می رسد در صورت محاسبه تمام مدال ها، نتایج وزنه برداران کشورمان تاثیر بسزایی در رنگینگ نهایی کاروان ایران خواهد داشت.
🔻روز جمعه در اولین روز از مسابقات وزنه برداری، پوپک بسامی، حافظ قشقایی و فاطمه کشاورز به روی تخته می روند.