🔵 در پی تغییرات در فهرست نفرات حاضر در دسته فوق سنگین وزنه برداری بانوان المپیک توکیو، فدراسیون جهانی اعلام داشت که #پریسا_جهانفکریان سهمیه حضور در این رقابت ها را به دست آورده است.

🔵 در این راستا، وی برای حضور در این رویداد، آمادگی در چهارچوب سیاست های ضددوپینگ ابلاغ شده توسط وزارت ورزش و جوانان را دارد.

🔵 آنچه تردیدهایی را برای این اعزام ایجاد کرده، اقدام جهانفکریان جهت مداوای مصدومیتش بوده است. وی اخیرا و با توجه به پایان روند کسب سهمیه المپیک توکیو که وی در فهرست نهایی حضور نداشته، جراحی را برای حل مشکلش داشته تا بتواند در آینده با آمادگی کامل در مسابقات شرکت کند.

🔵 با توجه به کسب سهمیه کنونی که در اعلام رسمی آن دیروز انجام شده، باید تیم پزشکی اظهار نظر نهایی را داشته باشند که با توجه به روند درمانی جهانفکریان، امکان حضور در این بازی‌ها برای وی وجود دارد یا خیر.