پنجشنبه, 11 آبان,1396

قریشی دو برنز (یکضرب و مجموع) و یک نقره دوضرب را بدست آورد

در روز پایانی باشگاههای آسیا

قریشی دو برنز (یکضرب و مجموع) و یک نقره دوضرب را بدست آورد
سیدجلال قریشی وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم تیم مناطق نفت خیز جنوب خوزستان در جام باشگاه های آسیا سوم و در آسیا کاپ چهارم شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در آخرین روز از جام باشگاه های وزنه برداری آسیا وزنه برداران دسته 105 کیلوگرم به رقابت پرداختند.سید جلال قریشی وزنه بردار تیم مناطق نفت خیز جنوب در یکضرب و مجموع برنز گرفت. در حرکت دوضرب نقره گرفت و در آسیا کاپ چهارم شد.

نتایج دسته 105 کیلوگرم در جام باشگاههای آسیا:

1-اکبر دورایوف از ازبکستان با رکورد 173 یک ضرب، 201 دوضرب و مجموع 374 کیلو گرم (3 مدال طلا)

2-یوشیهیرو از ژاپن با رکورد 160 یک ضرب، 195 دوضرب و مجموع 355 کیلوگرم ( 2 برنز یک ضرب و مجموع)

3_جلال قریشی از مناطق نفت خیز جنوب با رکورد 151 یک ضرب، 199 دوضرب و مجموع 350 کیلوگرم ( برنز دوضرب)

نتایج دسته 105 کیلوگرم در آسیا کاپ:

1-اکبر دورایوف از ازبکستان با رکورد 173 یک ضرب، 201 دوضرب و مجموع 374 کیلو گرم (3 مدال طلا)

2-مین جی از کره جنوبی با رکورد 166 یک ضرب، 200 دوضرب و مجموع 366 کیلوگرم ( 3 مدال نقره)

3-یوشیهیرو از ژاپن با رکورد 160 یک ضرب، 195 دوضرب و مجموع 355 کیلوگرم ( 2 برنز یک ضرب و مجموع)

4-جلال قریشی از مناطق نفت خیز جنوب با رکورد 151 یک ضرب، 199 دوضرب و مجموع 350 کیلوگرم ( برنز دوضرب)