دوشنبه, 04 شهریور,1398

قربانی قهرمان دسته 102 کیلوگرم شد

در مسابقات وزنه‌برداری دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور

قربانی قهرمان دسته 102 کیلوگرم شد
قربانی با رکورد 295 کیلوگرم قهرمان دسته 102 کیلوگرم رقابتهای وزنه‌برداری دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در آخرین روز(دوشنبه 4شهریورماه) از دومین دوره رقابتهای وزنه‌برداری المپیاد استعدادهای برتر کشور به میزبانی سالن ورزشی دانشکده فنی و حرفه‌ای شهرکرد مسابقه دسته 102 کیلوگرم گروه A با 8 وزنه‌بردار راس ساعت 16:30 آغاز شد. قربانی

 با رکورد 295 کیلوگرم قهرمان شد.

اتفاقات مهم حرکت یکضرب:
سید رحیم عبادی وزنه بردار مازندران دو مرتبه وزنه 113 کیلوگرمی و یک بار وزنه 115 کیلوگرم را مهار نکرد تا از دور مسابقات حذف شود.
ماهان صبوری دیگرنماینده مازندران وزنه‌های 115 و 121 کیلوگرم را مهار کرد ولی در حرکت سوم نتوانست وزنه 127 کیلوگرم را به نام خود ثبت کند.
محمد استواری از استان فارس وزنه‌های 117، 122 و 126 کیلوگرم را به درستی بالای سر برد.
محمدعرفان قربانی در اولین حرکت یکضرب وزنه 120 را اندخت ولی برای بار دوم وزنه 125 کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد. در حرکت سوم وزنه 133 کیلوگرم را مهار نکرد.

اتفاقات مهم در حرکت دوضرب:
ابراهیم اسفندیاری از کهگیلویه و بویر احمد سه مرتبه پیاپی وزنه 131 کیلوگرم را انداخت و اوت کرد.
*استواری ابتدا وزنه 145 کیلوگرم را بالای سر برد.
*ماهان وزنه‌ 146 کیلوگرم زد.
*استواری دومین حرکت خود وزنه 152 کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد.
*صبوری دو مرتبه نتوانست وزنه 152 کیلوگرم را مهار کند و با مجموع 267 کیلوگرم برنزی شد.
*محمدعرفان در اولین حرکت وزنه 160 کیلوگرم را زد.
*استواری در حرکت سوم وزنه 161 کیلوگرم را نزد.
*قربانی که با عدم موفقیت استواری مدال طلایش قطعی شده بود ولی برای بالا بردن رکوردهای شخصی خود، روی تخته رفت. برای بار دوم وزنه 170 کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد. در حرکت سوم نتوانست وزنه 175 کیلوگرم را مهار کند.

رده بندی مدال‌آوران دسته 102 کیلوگرم به شرح زیر است:
1- محمدعرفان قربانی از تهران: حرکت یکضرب 125 کیلوگرم، حرکت دوضرب170 کیلوگرم و مجموع 395 کیلوگرم

2- محمد استواری از فارس : حرکت یکضرب 134 کیلوگرم، حرکت دوضرب 152 کیلوگرم و مجموع 286 کیلوگرم
3- ماهان صبوری از مازندران : حرکت یکضرب 121 کیلوگرم، حرکت دوضرب 146 کیلوگرم و مجموع 267 کیلوگرم