چهارشنبه, 08 اردیبهشت,1395

قدمی:

در فاصله یک ماه، دو مرتبه پایم را عمل جراحی کردم

قدمی:
وزنه بردار کرمانشاهی تیم ملی وزنه برداری ایران در پیکارهای قهرمانی سال 2016 آسیا در تاشکند گفت:در اردوی تیم ملی پیش از قهرمانی سال 2015 آسیا در تایلند و جهانی آمریکا از ناحیه مینیسک پا آسیب دیدم که به این دو رویداد مهم نرسیدم و در فاصله یک ماه، دو مرتبه پایم را عمل کردم.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ کیا قدمی در خصوص برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا در تاشکند افزود: لیست ورودی دسته 105 کیلوگرم قهرمانی آسیا را که نگاه می کردم حریفان خوب و قدرتمندی شرکت کرده اند اما همه چیز در روز مسابقه و روی تخته مشخص می شود.

وزنه بردار دسته 105 کیلو گرم تیم ملی در پاسخ به این سئوال که آیا می توانی یک مرتبه دیگر رکوردهای خوبی را که در پیکارهای قهرمانی سال 2013 جهان در لهستان و 2014 در قزاقستان به ثبت رساندی را تکرار کنی، گفت: در سال 2013 با 173 کیلوگرم در یک ضرب و 210 کیلوگرم در دو ضرب و مجموع 383 کیلوگرم عنوان پنجم جهان را به دست آوردم اما رکوردهایم در جهانی سال 2014 بسیار بهتر شد و 178 کیلوگرم در یک ضرب و 220 در دو ضرب را بالای سر بردم اما در آن زمان ایلیا ایلین، دیوید بجانیان و رسلان نورالدین اف ازبکی هم در گروه من بودند که در آن مسابقه طی 5 دقیقه چهار مرتبه رکورد دنیا جابجا شد.

قدمی در خصوص علت دور ماندنش از تیم ملی خاطرنشان کرد:در اردوی تیم ملی پیش از قهرمانی سال 2015 آسیا در تایلند و جهانی آمریکا از ناحیه مینیسک پا آسیب دیدم که به این دو رویداد مهم نرسیدم و در فاصله یک ماه، دو مرتبه پایم را عمل کردم.

وی در پایان گفت: جا دارد از بابک سلیمی رئیس هیات وزنه برداری استان کرمانشاه که پدرانه من را حمایت و پشتیبانی کردند تشکر و قدردانی کنم و اگر او نبود شاید ضربه های زیادی خورده بودم . از سوی دیگر علی مرادی رئیس فدراسیون نیز با حضور خود زحمات زیادی برای پیشرفت این رشته انجام می دهند.