ﺳﻪشنبه, 13 تیر,1396

قاسم زاده صدرنشین دسته 62 کیلوگرم شد

عقاب از نور پیشی گرفت

قاسم زاده صدرنشین دسته 62 کیلوگرم شد
مهران قاسم زاده وزنه بردار تیم عقاب با مجموع 244 کیلوگرم قهرمان دسته 62 کیلوگرم مرحله نخست لیگ وزنه برداری جوانان شد.

 
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ رقابت های مرحله اول لیگ وزنه برداری جوانان در دسته 62 کیلوگرم پیگیری شد و مهران قاسم زاده با مجموع 244 کیلوگرم در جایگاه نخست این وزن جای گرفت.
گفتنی است؛ عبدالعلی زاده از تیم نور همدان با مجموع 239 کیلوگرم و مهدی دویرانی از شرکت ملی حفاری اهواز با مجموع 222 کیلوگرم به مقام های دوم وسوم رسیدند.
همچنین؛ حسین سعیدی که در حرکت یکضرب در جایگاه سوم قرار گرفته بود با مجموع 217 کیلوگرم چهارم شد. رضا پرستاری از تیم نیروی زمینی، مهدی قنبری از تیم کوثر ساری و سعید قره داغی از تیم نیروی زمینی به ترتیب در جایگاه های پنجم، ششم و هفتم قرار گرفتند.
عملکرد سه وزنه بردار برتر دسته 62 کیلوگرم در حرکت یکضرب:
1- علی عبدالعلی زاده از نور همدان: 112 کیلوگرم
2-مهران قاسم زاده از عقاب: 111 کیلوگرم
3- حسین سعیدی از نیروی زمینی ارتش 97 کیلوگرم

حرکت دوضرب:
1- مهران قاسم زاده از عقاب: 133 کیلوگرم
2- علی عبدالعلی زاده از نور همدان: 127 کیلوگرم
3-مهدی دویرانی از شرکت ملی حفاری اهواز: 126 کیلوگرم

 مجموع:
1- مهران قاسم زاده از عقاب: 244 کیلوگرم
2- علی عبدالعلی زاده از نور همدان: 239 کیلوگرم
3-مهدی دویرانی از شرکت ملی حفاری اهواز: 222 کیلوگرم