قائمشهر میزبان مسابقات سراسری وزنه برداری دانشگاه آزاد

 

مسابقات سراسری وزنه برداری دانشگاه آزاد اسلامی 28 و 29 آذرماه سال جاری به میزبانی واحد قائمشهر برگزار می شود.

براساس آیین نامه فنی مسابقات که به واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد در سراسر کشور ابلاغ شده است، کلیه تیم ها موظفند اسامی نفرات شرکت کننده و رکورد ورودی را حداکثر تا 48 ساعت قبل از شروع مسابقات، به واحد میزبان (قائمشهر) اعلام نمایند.

به نفرات اول تا سوم اوزان مختلف در یکضرب، دوضرب و مجموع، مدال، حکم قهرمانی و جوایز، به تیم های اول تا سوم نیز حکم (مربی، سرپرست، کاپ و مدال قهرمانی اهدا خواهد شد.