دوشنبه, 08 خرداد,1396

فردا در دومین روز از انتخابات فدراسیون جهانی

اعضای هیأت اجرایی و کمیته ها معرفی می شوند

فردا در دومین روز از انتخابات فدراسیون جهانی

انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری، فردا در دومین روز ادامه خواهد داشت و نمایندگان کشورمان در پست های هیأت اجرایی و کمیته های مختلف کاندید هستند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ صبح فردا(سه شنبه 9 خرداد) دومین روز از انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری در بخش هیات اجرایی و کمیته های مختلف برگزار می شود. برهمین اساس علی مرادی رییس فدراسیون وزنه‌برداری کشورمان نیز در هیات اجرایی کاندیدا شده است.
همچنین، دکتر داود باقری رییس کمیته‌ پزشکی و نایب رییس فدراسیون در پست کمیته پزشکی، محسن بیرانوند رییس کمیته مربیان و آموزش در کمیته‌‌ مربی گری آموزش و پژوهش فنی و سید علیرضا قریشی رییس هیأت وزنه برداری استان خوزستان در انتخابات فدراسیون جهانی کاندید شده اند.