ﺳﻪشنبه, 28 دی,1395

فدراسیون وزنه برداری دستورالعمل اجرایی ویژه تیم های ملی را نهایی و تصویب کرد

شرایط شرکت در اردوهای ملی ضابطه مند شد

فدراسیون وزنه برداری دستورالعمل اجرایی ویژه تیم های ملی را نهایی و تصویب کرد

شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری دستورالعمل اجرایی، ویژه تیم های ملی و حضور ملی پوشان در اردوها را تصویب کردند تا از مرحله جدید اردوهای ملی این دستور العمل اجرایی شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری پس از ساعت ها بحث و بررسی فنی درخصوص دستورالعمل اجرایی، ویژه تیم های ملی و حضور ملی پوشان دراردوها سرانجام مفاد و تبصره های مختلف این دستورالعمل را نهایی کرد و ضمن تصویب آن قرار است از مرحله جدید اردوهای ملی آنرا اجرایی نماید.

همچنین؛ بخشی از این دستورالعمل اجرایی اردوهای تیم های ملی وزنه برداری که ویژه مدیران، سرپرستان، کادر فنی، وزنه برداران (تیم های نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان) و کادر پزشکی و پشتیبانی است، به شرح زیر است:
1- نفرات حاضر در اردوهای تیم ملی ملزم به رعایت شئونات اسلامی و حفظ ظاهر مناسب در کلیه اماکن عمومی فدراسیون می باشند.
2- حضور وزنه بردراران، مربیان و مدیران تیم های ملی به صورت شبانه روزی خواهد بود.
3- نفرات حاضر در اردوها موظف هستند در زمان تعیین شده توسط سرمربی در تمرینات، رستوران، جلسات، برنامه های اردویی، درمانی، رکوردگیری و مسابقات داخلی حضور به هم برساندند.
4- رعایت ساعات خاموشی و بیداری و همچنین عدم استفاده از تلفن همراه در زمان های مذکور برای وزنه برداران الزامی است.
5- استعمال دخانیات، مشروبات الکی و هرگونه مواد غیر مجاز دیگر ممنوع است.
6- رعایت نظافت شخصی در اطاق و اماکن عمومی الزامی است.
7- خروج وزنه برداران از اردو صرفاً با هماهنگی و کسب مجوز از مربیان و سرپرست اردو مجاز است.
8- استفاده از پوشش کامل و مناسب در کلیه فضاهای عمومی الزامی است.
9- دعوت از افراد خارج از اردو، به اطاق ها، سالن تمرین و اماکن عمومی فدراسیون بدون اجازه مسئولان ممنوع است و کلیه ملاقات ها پس از هماهنگی با سرپرست اردو در اطاق میهمان انجام می پذیرد.
10- نفرات حاضر در اردو باید حسن رفتار داشته باشند و از هرگونه شوخی و رفتار نامتعارف پرهیز کنند.
11- اردونشینان موظف به استفاده از امکانات اردویی بوده و مجاز به استفاده از امکانات خارج از اردو نیستند.
12- در صورت بروز هر گونه مشکل ضمن عدم اقدام مستقیم مراتب را صرفاً به سرپرست اردو اطلاع دهید.
13- نفرات حاضر در اردوهای تیم ملی موظف هستند در حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات متعلق به فدراسیون اهتمام لازم را به عمل آوردند و در پایان اردو نیز وسایل تحویلی را عیناً به سرپرست اردو تحویل دهند، در غیر این صورت جبران هر گونه خسارت وارده بر عهده شخص خواهد بود.
14- ورود وزنه برداران صرفاً با معرفی نامه از طرف هیأت وزنه برداری استان مربوط و خروج با درخواست کتبی و همچنین هماهنگی با سرمربی و مدیر تیم مقدور خواهد بود.
15- صلاحیت رسیدگی به کلیه خسارات ناشی از عملکرد و رفتار غیر مسئولانه و غیر حرفه ای هریک از اعضاء نسبت به فدراسیون بر عهده کمیته انضباطی است.
16- ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات از طریق سرپرست اردو یا مدیر تیم ها و یا صندوق پیشنهادات به طور کتبی با ثبت در دبیر خانه امکان پذیر خواهد بود.
17-مسئولیت کلیه اقدامات و اتفاقات در زمان خروج وزنه بردار از اردو(اعم از خروج بدون مجوز یا اخذ مرخصی) در خارج از اردو، برعهده خودشان خواهد بود و عوامل تیم ملی هیچ گونه مسئولیتی در قبال ورزشکارانی که از اردو خارج می شوند را نخواهد داشت.

18- کلیه ورزشکاران فعال در اردوهای تیم های ملی وزنه برداری در رده های سنی(نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان) موظف به حفظ اسرار و اخبار مربوط به تیم های ملی و فدراسیون بوده و برای مصاحبه های خود با رسانه های(دیداری، شنیداری و نوشتاری) پس از اخذء مجوز از روابط عمومی فدراسیون مجاز به انجام خواهند بود و همچنین در مصاحبه های خود از به کارگیری الفاظ غیر متعارف و انتساب القاب نامربوط و نیز اعمال مجرمانه به اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست جداً خود داری نمایند.