با حکم سرپرست فدراسیون وزنه برداری

غزالیان سرپرست کمیته پزشکی شد

با حکم سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنه برداری،دکتر فرشاد غزالیان به عنوان «سرپرست کمیته پزشکی» این مجموعه منصوب شد.
برهمین اساس در حکم ابلاغی به «فرشادغزالیان» آمده است:«نظر به شایستگی سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت «سرپرست کمیته پزشکی» فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.
امید است با استعانت از درگاه لایزال احدیت و درپرتوعنایات حضرت ولیعصر(عج) باتوجه به وظایف آن جایگاه مطابق اساسنامه فدراسیون های ورزشی با استفاده از ظرفیت های در تحقق برنامه های فدراسیون برای رشد و توسعه این رشته ورزشی موفق و موید باشید.

لازم به توضیح است؛ دکتر فرشادغزالیان از پیشکسوتان وزنه برداری ایران است که طی سالهای گذشته در فدراسیون پزشکی ورزشی کشور و کمیته پزشکی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا سابقه پژوهش، تدریس وفعالیت های آموزشی تخصصی در این حوزه«پزشکی_ورزشی» دارد.