وزنه بردار دسته ۱۰۹ کیلوگرم ایران در حرکت یک ضرب بازی های المپیک توکیو در رده پنجم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی به توکیو، رقابت‌های دسته ۱۰۹ کیلوگرم وزنه برداری بازی های المپیک توکیو آغاز شده است و در پایان حرکت یک ضرب، نماینده ایران در رده پنجم قرار گرفت.
علی هاشمی در حرکت یکضرب رکورد ۱۸۴ کیلوگرم را به ثبت رساند و پنجم شد.

 

*عملکرد هاشمی در یک ضرب به شرح زیر است:
او در حرکت اول وزنه ۱۷۷ کیلوگرم را بالای سر برد‌ .
هاشمی در حرکت دوم پشت وزنه ۱۸۱ کیلوگرم قرار گرفت که این وزنه را هم بالای سر برد‌.
نماینده ایران در حرکت سوم ۱۸۴ کیلوگرم را نیز مهار کرد.
سیمون مارتیروسیان از ارمنستان در حرکت یک ضرب وزنه ۱۹۵ کیلوگرم را مهار کرد و رکورد یک صرب المپیک را ۲ کیلوگرم شکست.