علیرضا یوسفی بهترین وزنه بردار هفته سوم لیگ جوانان باشگاه های کشور شد

علیرضا یوسفی از باشگاه ذوب آهن با کسب 422/87 امتیاز، عنوان بهترین وزنه بردار هفته سوم رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور در بخش جوانان را کسب کرد.

تیم وزنه برداری باشگاه ذوب آهن اصفهان، علاوه بر کسب کاپ بهترین تیم این فصل، سه رده نخست بهترین وزنه برداران جوان را نیز در اختیار دارد، به این ترتیب که عبدالله بیرانوند و علیرضا معینی هم از این باشگاه، به ترتیب با کسب 406/76 امتیاز و 401/21 امتیاز، بعد از علیرضا یوسفی، نفرات دوم و سوم جدول سینکلر هستند.

علی کشتکار (399/79) و مسعود ممیوند (394/15) از باشگاه ملی حفاری نیز در رده های چهارم و پنجم قرار گرفتند.