یکشنبه, 07 آذر,1395

علاوه بر دعوت تعدادی از وزنه برداران نوجوان و بزرگسال به نخستین مرحله آماده سازی

رکوردهای ورودی برای مدعیان حضور در تیم ملی اعلام شد

علاوه بر دعوت تعدادی از وزنه برداران نوجوان و بزرگسال به نخستین مرحله آماده سازی
کمیته مربیان فدراسیون وزنه برداری با هماهنگی سرمربیان تیم های ملی نوجوانان و بزرگسالان به جهت حضور سایر مدعیان ورود به تیم ملی، رکوردهای ورودی را در اوزان هشتگانه هر دو رده سنی طراحی و به هیأت های سراسر کشور ارسال کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ کمیته مربیان فدراسیون وزنه برداری با هماهنگی سرمربیان تیم های ملی بزرگسالان و نوجوانان رکوردهای ورودی را طی بخشنامه ای به هیأت های سراسر کشور ارسال کرد تا اگر به غیر از وزنه بردارانی که به مرحله نخست اردوی آماده سازی بزرگسالان و نوجوانان، وزنه بردار مدعی دیگری در اوزان هشتگانه مذکور برای حضور در اردوی تیم ملی این دو رده سنی وجود دارد با توجه به استانداردهای رکوردی اعلام شده خود را به کادر فنی هر دو رده معرفی نماید.
بنابر این گزارش؛ پس از اینکه لیست اسامی تیم های ملی وزنه برداری نوجوانان و بزرگسالان از سوی سرمربیان دو تیم به شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری ارائه شد و به تایید نهایی شورا نیز رسید، کمیته مربیان فدراسیون وزنه برداری با هماهنگی سرمربیان تیم های ملی نوجوانان و بزرگسالان به جهت حضور سایر مدعیان ورود به تیم ملی، رکوردهای ورودی را در اوزان هشتگانه هر دو رده سنی طراحی و به هیأت های سراسر کشور ارسال کردتا در نهایت حقی از ورزشکاران شایسته برای حضور و پوشیدن دوبنده تیم ملی ضایع نشود.

لازم به ذکر است؛ وزنه بردارانی که دارای رکوردهای ورودی ذکر شده باشند قطعاً قبل از ورودشان به تیم ملی می بایست آماده آزمایش دوپینگ بوده و پس از احراز عدم آلودگی به موارد نیروزا (دوپینگی) می توانند اردونشین شوند.