عبدالله بیرانوند به مدال نقره یکضرب دسته ۸۱ کیلوگرم دست یافت/چهارمی در دوضرب و مجموع

عبدالله بیرانوند به مدال نقره یکضرب دسته ۸۱ کیلوگرم دست یافت/چهارمی در دوضرب و مجموع

عبدالله بیرانوند به مدال نقره یکضرب دسته ۸۱ کیلوگرم دست یافت/چهارمی در دوضرب و مجموع

حرکت اول یکضرب ۱۴۷ کیلوگرم ⚪️

حرکت دوم یکضرب ۱۵۲ کیلوگرم ⚪️

حرکت سوم یکضرب ۱۵۴ کیلوگرم ⚪️

در این دسته سانگ ری چیونگ از کره شمالی با رکورد ۱۶۹ کیلوگرم به مدال طلا رسید و مدال برنز هم از آن الکساندر اواروف از قزاقستان(۱۵۳کیلوگرم) شد.

حرکت اول دوضرب ۱۷۵ کیلوگرم ⚪️

حرکت دوم دوضرب ۱۸۲ کیلوگرم ⚪️

حرکت سوم دوضرب ۱۸۷ کیلوگرم 🔴