چهارشنبه, 03 مرداد,1397

طرح پرورش نخبگان وزنه برداری از امروز استارت می خورد

به میزبانی استان تهران

طرح پرورش نخبگان وزنه برداری از امروز استارت می خورد
طرح استعدادیابی و پرورش نخبگان وزنه برداری منطقه 2 کشور به میزبانی استان تهران از امروز آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مرحله اول طرح پرورش نخبگان وزنه برداری سراسر کشور در منطقه دو از امروز (چهارشنبه 3مردادماه) طی سه روز به میزبانی استان تهران آغاز می شود.
مرحله اول طرح استعدادیابى و نخبه پرورى وزنه برداری با حضور بیش از ۹۰ ورزشکار متولدین ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ استان های گلستان تهران، گیلان، زنجان، البرز و قم در مجموعه ورزشی شهید معتمدی تهران برگزار خواهد شد.
این طرح به منظور پشتوانه‌سازى و پرورش استعدادهای وزنه برداری کشور برای حضور در بازی های المپیک 2024 و 2028 خواهد بود.