شنبه, 18 آذر,1396

صدرنشینان اوزان 77، 85 و 94 مشخص شدند

نیری، میری و مرادی در صدر

صدرنشینان اوزان 77، 85 و 94 مشخص شدند

محمد نیری، علی میری وسهراب مرادی به عنوان نفرات برتر اوزان 77، 85 و 94 کیلوگرم هفته سوم لیگ برتر وزنه برداری باشگاههای کشور شناخته شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛هفته سوم لیگ برتر وزنه برداری بزرگسالان باشگاههای کشور (یادبود جان باختگان زلزله استان کرمانشاه) با برگزاری رقابتهای همزمان اوزان 77 ، 85، 94 کیلوگرم در تالار وزنه برداری (سالن همایش های ایرانیان) برگزار می شود.

در رقابت دسته 77 کیلوگرم 6 وزنه بردار ( علیرضا کاردانیان و علی دهدار از عقاب، فرید فلاح شمسی و ایمان فروتن نیا از نیروی زمینی ارتش، محمد نیری از بیمه رازی و آرمان قربانی از مناطق نفت خیز جنوب خوزستان به رقابت پرداختند که در نهایت

عملکرد نفرات برتر دسته 77 کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
1- محمد نیری (بیمه رازی): 128 کیلوگرم
2- فرید فلاح شمسی (نیروی زمینی ارتش): 127 کیلوگرم
3- آرمان قربانی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 126 کیلوگرم
حرکت دوضرب:
1- محمد نیری (بیمه رازی): 155 کیلوگرم
2- ایمان فروتن نیا (نیروی زمینی ارتش): 153 کیلوگرم
3- فرید فلاح شمسی (نیروی زمینی ارتش): 150 کیلوگرم

مجموع:
1- محمد نیری (بیمه رازی): 283 کیلوگرم
2- ایمان فروتن نیا (نیروی زمینی ارتش): 278 کیلوگرم
3- فرید فلاح شمسی (نیروی زمینی ارتش): 277 کیلوگرم

در دسته 85 کیلوگرم، 4 وزنه بردار به رقابت پرداختند که در این بین رکوردهای علی میری وزنه بردار رعد در مسابقات جهانی آمریکا برای این هفته از لیگ مورد محاسبه قرار گرفت)
عملکرد نفرات برتر دسته 85 کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
1- عباس زندی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 156 کیلوگرم
2- علی میری(رعد پدافند): 155 کیلوگرم
3- اکبر فرهنگی (نیروی زمینی ارتش): 145 کیلوگرم
حرکت دوضرب:
1- علی میری(رعد پدافند): 193 کیلوگرم
2- عباس زندی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 180 کیلوگرم
3- اکبر فرهنگی (نیروی زمینی ارتش): 171 کیلوگرم
مجموع:
1- علی میری(رعد پدافند): 348 کیلوگرم
2- عباس زندی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 336 کیلوگرم
3- اکبر فرهنگی (نیروی زمینی ارتش): 316 کیلوگرم

در دسته 94 کیلوگرم نیز 4 وزنه بردار حضور داشتند که رکوردهای سهراب مرادی وزنه بردار بیمه رازی و سید ایوب موسوی عضو تیم مناطق نفت خیز جنوب خوزستان در مسابقات جهانی آمریکا برای هفته سوم لیگ مورد محاسبه قرار گرفت)
عملکرد نفرات برتر دسته 94 کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
1- سهراب مرادی (بیمه رازی): 184 کیلوگرم
2- سید ایوب موسوی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 171 کیلوگرم
3- محمد زارعی (بیمه رازی): 161 کیلوگرم
حرکت دوضرب:
1- سهراب مرادی (بیمه رازی): 233 کیلوگرم
2- سید ایوب موسوی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 214 کیلوگرم
3- محمد زارعی (بیمه رازی): 180 کیلوگرم
مجموع:
1- سهراب مرادی (بیمه رازی): 417 کیلوگرم
2- سید ایوب موسوی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 385 کیلوگرم
3- محمد زارعی (بیمه رازی): 341 کیلوگرم
رحمان اورامه ملی پوش جوانان کشورمان، عضو تیم مناطق نفت خیز جنوب خوزستان نیز با رکوردهای 146 در یکضرب، 175 کیلوگرم در دوضرب و مجموع 321 کیلوگرم در رده چهارم قرار گرفت.