پنجشنبه, 04 بهمن,1397

شریعتی در جایگاه نخست دسته 96کیلوگرم قرار گرفت

رقابتهای قهرمانی بزگسالان کشور

شریعتی در جایگاه نخست دسته 96کیلوگرم قرار گرفت

شریعتی وزنه بردار استان تهران با مجموع 360 کیلوگرم در جایگاه نخست دسته 96کیلوگرم قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور به میزبانی شهرستان امیدیه، بعدازظهر امروز (پنجشنبه 4بهمن ماه) با رقابت 8 شرکت کننده دسته 96 کیلوگرم گروهA (امید خوشمرام از خراسان رضوی، افشین طاهری از خوزستان، رضا دهدار از خوزستان، سعید میرحسینی و علی شریعتی از تهران، حمید زاده زارع از اصفهان، پیام صیادی کرمانشاه، سعید میرزائی از یزد)در مجتمع ولایت این شهرستان برگزار شد.

عملکرد وزنه برداران برتر دسته 96کیلوگرم به شرح زیر است:
حرکت یکضرب:
1- رضا داهدار (خوزستان): 161کیلوگرم
2- افشین طاهری(خوزستان): 159 کیلوگرم
3- سعید میرحسینی (تهران): 158 کیلوگرم
4- علی شریعتی(تهران): 157 کیلوگرم
5- حمید زاده زارع (اصفهان): 153 کیلوگرم

حرکت دوضرب:
1- علی شریعتی(تهران): 203 کیلوگرم
2- رضا داهدار (خوزستان): 198کیلوگرم
3- حمید زاده زارع (اصفهان): 188 کیلوگرم
4- افشین طاهری(خوزستان): 183 کیلوگرم
5- سعید میرحسینی (تهران): 181 کیلوگرم

 

مجموع:
1- علی شریعتی(تهران): 360 کیلوگرم
2- رضا داهدار (خوزستان): 359کیلوگرم
3- افشین طاهری(خوزستان): 342 کیلوگرم
4- حمید زاده زارع (اصفهان): 341 کیلوگرم
5- سعید میرحسینی (تهران): 339 کیلوگرم