در خاتمه رقابت های دسته 102 کیلوگرم مردان در چارچوب بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، رسول معتمدی وزنه بردار تیم ملی ایران برای دریافت سه مدال طلا روی سکو رفت.

معتمدی با مهار وزنه 177 کیلوگرم در یک ضرب و با مهار وزنه 223 کیلوگرم در حرکت دو ضرب و با مجمووع 390 کیلوگرم، سه مدال طلای حرکت یک ضرب، دو ضرب و مجموع را با اقتدار از آن خود کرد.

در همین دسته، امیر حقوقی نیز وزنه 211 کیلوگرم را در حرکت دوم خود مهار کرد و چهارم شد. حقوقی در حرکت نخست وزنه 202 را بالای سر برده بود اما در مهار وزنه 217 کیلوگرم ناموفق بود اما با مجموع 376 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. حقوقی در جدول دوضرب چهارم شد و در مجموع رتبه پنجم را کسب کرد.