ﺳﻪشنبه, 01 تیر,1395

شرایط رکوردی ملی پوشان جوان قبل از اعلام ورودی نهایی

4 سنگین وزن ایران شانس مدال هستند

شرایط رکوردی ملی پوشان جوان قبل از اعلام ورودی نهایی
پیش از آغاز مسابقات جهانی جوانان در تفلیس گرجستان فدراسیون بین المللی رکوردهای ورودی شرکت کنندگان را اعلام کرد که در این بین 4 وزنه بردار سنگین وزن کشورمان درجایگاهی قابل قبول در این رده بندی قرار دارند و می توان به مدال آوری آنها امیدوار بود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مسابقات قهرمانی جوانان جهان در سال 2016 از 3 تیرماه در تفلیس برگزار می شود و 298 وزنه بردار ( 135 دختر و 163 پسر) در این رقابتها حضور دارند. لیست ابتدایی رکوردهای ورودی مسابقات جهانی جوانان در سایت فدراسیون بین المللی وزنه برداری و سایت ویژه این مسابقات درج شده است. برهمین اساس طبق رکوردهای ورودی اولیه مسابقات جهانی جوانان؛ 4 وزنه بردار سنگین وزن کشورمان با رکوردهای ورودی قابل قبولی که اعلام شده است ، در جایگاههای بالای این فهرست قرار دارند.مطمئناً این رکوردها درکنگره مسابقات که شب قبل از آغاز این رقابتها برگزار می شود، تغییرات قابل توجه ای خواهد شد.
تیم ملی وزنه برداری جوانان کشورمان با 8 وزنه بردار در اوزان 62 کیلوگرم(سید علیرضا طاهریان)، 77 کیلوگرم(مصطفی زارعی)، 85 کیلوگرم(عارف خاکی و رامین ولی پور)، 94 کیلوگرم (رضابیرالوند)، 105 کیلوگرم(علیرضا دهقان و پیمان جان) و به اضافه 105 کیلوگرم(امیرحسین فضلی) در این دوره از مسابقات شرکت می کند. برهمین اساس و طبق استارت لیست اولیه اعلام شده شرایط وزنه برداران کشورمان به شرح زیر است:

دسته 62 کیلوگرم:
نخستین وزنه بردار تیم ملی جوانان کشورمان که روز 6 تیر به روی تخته می رود سیدعلیرضا طاهریان است. در این دسته طاهریان به همراه (20 وزنه بردار) دیگر برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می کند. در این وزن وزنه برداری از چین با رکورد ورودی مجموع 300 کیلوگرم، وزنه بردار کره شمالی با رکورد ورودی مجموع 295 کیلوگرم و وزنه بردار ازبکستان و دیگر وزنه بردار چینی با رکورد ورودی 285 کیلوگرم در جایگاههای اول تا چهارم هستند و طاهریان با رکورد ورودی مجموع 270 کیلوگرم در جایگاه هفتم قرار دارد.

دسته 77 کیلوگرم:
روز هشتم تیر، مصطفی زارعی در دسته 77 کیلوگرم با (34 وزنه بردار) دیگر در این دسته به رقابت خواهد پرداخت. زارعی با رکورد ورودی مجموع 301 کیلوگرم در رتبه هفدهم جای گرفته است. در این دسته وزنه برادارانی از چین، دو وزنه بردار از کلمبیا و یک وزنه بردار رومانی با مجموع رکورد ورودی 330 کیلوگرم در جایگاههای اول تا چهارم قرار دارند.

دسته 85 کیلوگرم:
روز نهم تیر و در چهارمین روز مسابقات جهانی جوانان در تفلیس، دو نماینده کشورمان با (20 وزنه بردار) دیگر در این وزن رقابت می کنند که عارف خاکی با رکورد ورودی مجموع 322 کیلوگرم و رامین ولی پور با رکورد ورودی مجموع 316 کیلوگرم در جایگاههای شانزدهم و هجدهم هستند. وزنه بردارانی از ایتالیا با رکورد ورودی مجموع 354 کیلوگرم ، قطر و چین با رکورد ورودی مجموع 350 کیلوگرم اول تا سوم هستند.

دسته 94 کیلوگرم:
دهم تیر رقابت دسته94 کیلوگرم پیگیری می شود که رضابیرالوند نماینده کشورمان بعد از وزنه بردار اوکراینی با رکورد ورودی مجموع 370 کیلوگرم با رکورد ورودی مجموع 368 کیلوگرم در جایگاه دوم این لیست قرار دارد. بیرالوند همراه تیم ملی در رقابتهای بزرگسالان آسیا در ازبکستان نیز حضور داشت و تجربه حضور در رقابتهای نوجوانان جهان نیز را دارد.

دسته 105 کیلوگرم:
در دسته 105 کیلوگرم که رقابتهای این دسته در روز یازدهم تیر برگزار می شود دو وزنه بردار گرجستان و یک وزنه بردار رومانی با رکورد ورودی مجموع 380 کیلوگرم در صدر جدول قرار دارند. علیرضا دهقان با رکورد ورودی مجموع 370 کیلوگرم در جایگاه چهارم و پیمان جان با رکورد ورودی 365 کیلوگرم در رده هفتم قرار گرفته اند.پیمان جان در مسابقات جوانان جهان در سال 2015 به مدال برنز دست یافته بود و علیرضا دهقان دارنده مدال طلا نوجوانان جهان است.

دسته به اضافه 105 کیلوگرم:
در روز آخر و دوازدهم تیرماه در مسابقات جهانی جوانان( 13 وزنه بردار) به همراه امیر حسین فضلی در دسته به اضافه 105 کیلوگرم برای بدست آوردن قهرمانی رقابت خواهند کرد که در این دسته وزنه برداران قزاقستان با رکورد ورودی 420 کیلوگرم و ارمنستان با 400 کیلوگرم در رتبه های اول دوم جای دارند و فضلی با رکورد ورودی 373 کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفته است.