ﺳﻪشنبه, 02 آبان,1396

سومین گروه وارد اردوی جوانان شدند

پس از خروج 8 وزنه بردار

سومین گروه وارد اردوی جوانان شدند

8 وزنه بردار جدید در قالب گروه سوم به اردوی تیم ملی وزنه برداری جوانان اضافه شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در حالی که مرحله نخست اردوی تیم ملی جوانان کشورمان از شنبه (22 مهرماه) در سالن تمرینی وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی تهران شروع شده بود، پس از خروج 8 وزنه بردار گروه دوم، 8 وزنه بردار در قالب سومین گروه به جمع اردونشینان اضافه شدند.
عارف خاکی، سیدصابر پورسیدیحیی، مهدی نجفی، مهدی پاپی، محمدحسینی، محمد حسین رئیسی، محمدمهدی حیاتی و امیررضا عسگری دون 8 وزنه بردار گروه سوم هستند که از امروز (سه شنبه 2 آبان ماه) تمرینات خود را در کمپ تیم های ملی آغاز کردند.

این مرحله از اردوهای تیم ملی جوانان 12 آبان ماه پایان می پذیرد.