ﺳﻪشنبه, 12 بهمن,1395

سه وزنه بردار جدید به جمع اردونشینان جوان اضافه شدند

اوایل اردیبهشت، 10ملی پوش تیم ملی جوانان انتخاب می شوند

سه وزنه بردار جدید به جمع اردونشینان جوان اضافه شدند
اوایل اردیبهشت ماه، 10 نفر اصلی و رزرو برای اعزام به مسابقات جهانی ژاپن که در خرداد ماه سال 96 در توکیو برگزار می شود، انتخاب خواهند شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ تمرینات تیم ملی جوانان کشورمان، هم اکنون تحت هدایت محمدحسین برخواه سرمربی و اکبر خورشیدی فر مربی تیم ملی با 15 وزنه بردار در کمپ تیم های ملی وزنه برداری پیگیری می شود.

گفتنی است؛ سید علیرضا طاهریان، محمد رضا ملکی و محمد حسین رئیسی با نظر مساعد سرمربی تیم ملی به این مرحله از اردو اضافه شدند و قرار است، این 15 وزنه بردار جوان تا 21 بهمن در اردو حضور تمرینات خود را ادامه دهند.

همچنین؛ مقرر گردیده مرحله بعدی اردوی تیم ملی جوانان با 12 یا 13 وزنه بردارتا پایان فروردین سال 96 ادامه داشته باشد.

برهمین اساس؛ اوایل اردیبهشت 10 نفر اصلی و رزرو برای اعزام به مسابقات جهانی ژاپن که در خرداد ماه سال 96 در توکیو برگزار می شود، انتخاب خواهند شد و در این رقابتها روی تخته می روند.