سه مدال برنز برای کیژان مقصودی در دسته ۸۷ کیلوگرم بانوان

۳ مدال برنز برای کیژان مقصودی در دسته ۸۷ کیلوگرم بانوان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری ؛ در پایان مسابقات دسته ۸۷ کیلوگرم بانوان،کیژان مقصودی موفق شد با مهار وزنه ۹۶ کیلوگرم در یکضرب،وزنه ۱۱۷ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۲۱۳ کیلوگرم به ۳مدال برنز این وزن دست پیدا کند.

 

کیژان مقصودی دسته ۸۷ کیلوگرم:

 

حرکت اول یکضرب ۹۰ کیلوگرم ⚪️⚪️⚪️

حرکت دوم یکضرب ۹۵ کیلوگرم🔴🔴🔴

حرکت سوم یکضرب ۹۶ کیلوگرم ⚪️⚪️⚪️

 

حرکت اول دوضرب ۱۱۱ کیلوگرم ⚪️⚪️⚪️

حرکت دوم دوضرب ۱۱۷ کیلوگرم🔴🔴🔴

حرکت سوم دوضرب ۱۱۷ کیلوگرم ⚪️⚪️⚪️