شنبه, 01 مهر,1396

سهراب رکورد مجموع دسته 94 جهان را شکست و طلا گرفت

رکوردی دیگر در وزنه برداری جهان به ایران رسید

سهراب رکورد مجموع دسته 94 جهان را شکست و طلا گرفت
سهراب مرادی ملی پوش دسته 94 کیلوگرم کشورمان با مجموع 413 کیلوگرم در رقابتهای وزنه برداری بازی های داخل سالن آسیا به مدال طلا دست یافت و به میزان یک کیلوگرم رکورد مجموع دنیا را ارتقاء داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ 
در ششمین روز از رقابتهای وزنه برداری پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا در سالن وزنه برداری آرنا شهر عشق آباد ترکمنستان راس ساعت 17:45 دقیقه، رقابت دسته 94 کیلوگرم گروه (A) آغاز شد. در این وزن سهراب مرادی ملی پوش کشورمان 9 وزنه بردار (“سوبیروف” از ازبکستان، “کیم” از کره جنوبی، “گلشکو” از قزاقستان، “هائولیو” از چین، “الباخ” از قطر، “رمضانف” از ترکمنستان، “عثمان” از پاکستان، “استیون کاری” از پاپوآ گینه نو، “سیااوسی” از جزیره ساموا) را در این وزن پیش رو داشت.

حرکت یکضرب:
مرادی در حرکت یکضرب هر سه وزنه درخواستی خود 176، 181 و 185 کیلوگرم را به راحتی مهار کرد. “فرخودبک سوبیروف” وزنه بردار ازبکستانی در حرکت یکضرب فاصله نزدیکی با سهراب داشت و با ثبت وزنه 181 کیلوگرم در جایگاه دوم ایستاد. “هائو لیو” از چین با 176 کیلوگرم در جایگاه سوم ایستاد.

حرکت دوضرب و مجموع:
سهراب مرادی در حرکت دوضرب گروه (A) دسته 94 کیلوگرم آخرین وزنه برداری بود که روی تخته آمد تا سه وزنه خود را مهار کند ولی در نخستین مرتبه نتوانست وزنه 220 کیلویی را بالای سر برد، در دومین مرتبه این وزنه را بالای سر برد و مدال طلای رقابتهای وزنه برداری بازی های داخل سالن بازی های داخل سالن آسیا در عشق آباد ترکمنستان بدست آورد.

در سومین حرکت دوضرب نیز وزنه 228 کیلویی را بالای سر برد تا با مجموع  413 کیلوگرم پس از 18 سال رکورد “آکاکیوس کاخیاسویلیس” یونانی را به میزان یک کیلوگرم را ارتقاء داد.

“فرخودبک سوبیروف” وزنه بردار ازبکستانی در حرکت دوضرب  وزنه211 کیلوگرم را مهار کرد و در مجموع با 391 کیلوگرم به مدال نقره رسید. “هائو لیو” چینی نیز وزنه 211 کیلویی را به نام خود ثبت کرد تا با مجموع 387 کیلوگرم به مدال برنز دست یابد.