سمینار سراسری کراس فیت

سمینار سراسری کراس فیت

این دوره به صورت آنلاین از طریق سامانه جامع آموزش برگزار خواهد شد.
ثبت نام کنندگان می بایست وارد صفحه کاربری خود شوند و با انتخاب گزینه های زیر وارد دوره شوند :

1- پروفایل
2- سامانه آموزش مجازی
3- انتخاب دوره مورد نظر(سمینار سراسری ۱ آذر)
4- انتخاب لینک دوره در قسمت فعالیت های امروز