رقابت دسته 89 کیلوگرم مردان قهرمانی نوجوانان جهان با ناکامی نماینده کشورمان همراه بود.

اميرحسين سلیمانی در حرکت اول و دوم یکضرب موفق شد 135 و 141 کیلوگرم را بالای سر برد اما در 143 کیلو برای حرکت سوم ناموفق بود.

ملی پوش کشورمان 166 کیلوگرم را که در حرکت اول دوضرب انداخت، در تلاش دوم ثبت کرد. وی در حرکت سوم نتوانست 171 کیلو را بالای سر برد تا از رسیدن به مدال بازماند. در این دسته، نمایندگان ارمنستان، روسیه و ترکیه به عناوین برتر رسیدند.