چهارشنبه, 20 بهمن,1395

سعید سلامت:

مازندران به روزهای اوج خود بازمی گردد

سعید سلامت:

سلامت سرمربی تیم وزنه برداری استان مازندران معتقد است؛ روند رو به رشدی در سازندگی داریم و قطعاً در آینده مازندارن به روزهای اوج بازمی گردد. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ سعید سلامت سرمربی تیم استان مازندران در خصوص شرایط میزبانی هیأت وزنه برداری استان خوزستان در مسابقات قهرمانی کشور گفت: همه چیز در این میزبانی قابل قبول و عالی است. حتی برای تیم ها سرویس حمل و نقل در نظر گرفته شده تا مشکلی از بابت رفت و آمد برای تیم های شرکت کننده وجود نداشته باشد.سید علیرضا قریشی رییس هیأت وزنه برداری استان خوزستان زحمات زیادی را متحمل شدند.

وی در خصوص وضعیت تیم مازندران در این دوره از مسابقات تصریح کرد:شرایط تیم ما خوب است اما ایده آل نیست، چرا که با تیم جوانان خود در این دوره از پیکارهای مسابقات قهرمانی رده سنی بزرگسالان شرکت کردیم.قطعاً با روند رو به رشدی که داریم مجدداً می توانیم دوباره به روزهای اوج بازگردیم.

سرمربی تیم مازندران ادامه می دهد:حضور نادو(ستاد ملی مبارزه با دوپینک کشورمان) در مسابقات مختلف در رده های مختلف سنی بسیار اتفاق خوب وپسندیده ای است، زیرا کمک می کند تا ضمن ادامه روند وزنه برداری پاک در سراسر کشور شرایط یکسانی برای استعدادیابی وزنه برداری ایران فراهم شوند تا پاک و بدون مشکل خاص برای حضور در تیم های ملی مهیا شوند.