سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنه برداری، طی دو حکم جداگانه، رضا ساسانی و وحید ربیعی را به عنوان سرپرست موقت هیات وزنه برداری کرمانشاه و البرز منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، انوشیروانی در واکنش به نامه ودرخواست مدیرکل ورزش و جوانان دو استان مذکور، سرپرست موقت برای هیات های استانی تعیین کرده است.

سرپرست موقت وظیفه دارد در اسرع وقت نسبت به تشکیل مجمع انتخاباتی هیات اقدام کند.

در حکم ابلاغ شده به سرپرست هیات وزنه برداری استان کرمانشاه آمده است:«با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۱/۲۱۷/۳۰/۱۰۸۴ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در خصوص حکم سرپرستی، به موجب این حکم جنابعالی از تاریخ مذکور به مدت دو ماه در سمت سرپرست هیات وزنه برداری استان کرمانشاه منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند قادر و متعال، همچنین بهره گیری از افراد متعهد و متخصص در انجام امور محوله موفق و موید باشید. مقتضی است براساس ضوابط و مقررات موجود در اسرع وقت قانونی، نسبت به فرآیند تشکیل مجمع انتخاباتی هیات اقدام لازم به عمل آورید.»

همچنین در حکم ابلاغ شده به سرپرست هیات وزنه برداری استان البرز آمده است:«با عنایت به نامه شماره ۱۰/۹۱۸/د، به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در خصوص حکم سرپرستی، به موجب این حکم جنابعالی از تاریخ مذکور به مدت دو ماه در سمت سرپرست هیات وزنه برداری استان البرز منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند قادر و متعال، همچنین بهره گیری از افراد متعهد و متخصص در انجام امور محوله موفق و موید باشید. مقتضی است براساس ضوابط و مقررات موجود در اسرع وقت قانونی، نسبت به فرآیند تشکیل مجمع انتخاباتی هیات اقدام لازم به عمل آورید.»