سرپرست هیات وزنه برداری سمنان تعیین شد

با حکم سجاد انوشیروانی، سرپرست فدراسیون وزنه برداری، «محمد اسماعیل باقری» به عنوان سرپرست هیات وزنه برداری سمنان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، در حکم صادره توسط انوشیروانی آمده است:

امید است با اتکال به ایزد قادر و متعال و همچنین به کار گیری افراد متعهد و متخصص در انجام امور محوله موفق و موید باشید. مقتضی است بر اساس ضوابط و مقررات موجود در اسرع وقت قانونی، نسبت به فرایند تشکیل مجمع انتخاباتی هیات اقدام لازم به عمل آورید.