ﺳﻪشنبه, 05 بهمن,1395

سرمربی تیم های ملی نوجوانان و جوانان:

2 وزنه بردار از تمرینات کنار گذاشته شدند

سرمربی تیم های ملی نوجوانان و جوانان:

برخواه در خصوص نفرات خط خورده از اردوهای تیم ملی نوجوانان و جوانان گفت: ولی پور  و خاکپور دو وزنه بردار تیم های ملی پایه، از ادامه تمرینات کنار گذاشته شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ محمد حسین برخواه سرمربی تیم های ملی نوجوانان و جوانان در خصوص اردوهای این دو تیم؛ گفت: اردوهای تیم ملی نوجوانان از 2 بهمن در سالن وزنه برداری کبکانیان تهران آغاز شده است. هم اکنون ترکیب 10نفره این تیم با کنار گذاشتن ابوالفضل خاکپور تکمیل شد.

وی ادامه داد: تا روز اعزام به مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در تایلند با 10 وزنه بردار، از جمله:(احسان قیصریه، مهدی پاپی، ابوالفضل جمعه پور، افشین طاهری، حمیدرضا زارع، حسین ساکی، محمد موئدی، محمد شهاب انداز،امیررضا عسگری دون و محمدرضا روشنی) به تمرینات ادامه می دهیم.

برخواه در خصوص شرایط اردوی تیم ملی جوانان نیز تصریح کرد: اردوی تیم ملی جوانان هم از 25 دی ماه در کمپ تیم های ملی وزنه برداری در ورزشگاه آزادی آغاز شده و در این مرحله، فقط رامین ولی پور به طور موقت از اردو خارج می شود تا با وضعیت بهتری، مجدداً به اردو بازگردد.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان و جوانان ادامه داد: روز جمعه( 8 بهمن ماه) نیز سه وزنه بردار دیگر (میلاد پورشنو، اسحاق ذعاب و محمد امین قاسمی) به اردوی جوانان اضافه می شوند.