سالن وزنه برداری شهرک شهید رجایی تهران به همت هیات استان تهران افتتاح شد.

🔵 این سالن با حضور دکتر علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری، مهندس عرب رییس هیات استان و جمعی از پیشکسوتان راه اندازی شد.

🔵 این سالن دارای چهار تخته و ست وزنه برداری است. سیاست هیات تهران توسعه کمی و کیفی در استان است که اپیدمی کرونا و محدودیت های آن، این روند را کند کرده بود.