🔹 «علی مرادی» رئیس فدراسیون وزنه برداری و «سینا معتضدی» مدیر شبکه ورزش سیما در نشستی با محور بررسی توسعه همکاری ها و ترویج این ورزش در سطح همگانی، در خصوص تهیه ویژه برنامه استعدادیابی گفت و گو وتوافق کردند.

🔹 به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، دکتر مرادی با اشاره به ظرفیت بسیار بالای وزنه برداری به ویژه در زمینه ارایه الگوهای رفتاری به قشر نوجوان و جوان که اکثریت مخاطبان شبکه ورزش را تشکیل می دهند، خواستار تعامل هر چه بیشتر با شبکه ورزش برای پوشش منظم لیگ و تهیه ویژه برنامه تخصصی این رشته در سال جاری شد.

🔹 وی تصریح کرد که بانوان پرافتخاری که تنها در سه سال بعد از راه اندازی وزنه برداری بانوان موفق به کسب سهمیه المپیک و مدال جهانی شدند، محصول برنامه های استعدادیابی فدراسیون در سالهای گذشته هستند.

🔹 سینا معتضدی مدیر شبکه ورزش نیز فقدان روابط شفاف میان رسانه ها و فدراسیون ها و ضعف اطلاع رسانی را حلقه مفقوده فعالیت های فرهنگی دانست که موجب شده ذائقه عمومی مخاطبان صرفا به سمت فوتبال سوق یافته و ورزش های دیگر کمتر مورد توجه قرار گیرند.

🔹 وی تاکید کرد که تلاش شبکه ورزش معطوف به این است که ذائقه عموم مردم با سایر رشته ها آشنا شده و ورزش های مدال آور مثل وزنه برداری، کشتی، تکواندو و هر فدراسیونی که خالصانه فعالیت می کنند، بیش از پیش در برنامه های تلویزیونی نظیر مسابقات و استعدادیابی معرفی شوند.