ﺳﻪشنبه, 13 تیر,1396

زندی با رکوردهای مسابقات جهانی اول شد

وزنه برداران مناطق نفت خیز صدرنشینان دسته 77 کیلوگرم

زندی با رکوردهای مسابقات جهانی اول شد
عباس زندی ملی پوش تیم وزنه برداری مناطق نفت خیز جنوب خوزستان با مجموع 315 کیلوگرم در صدر دسته 77 کیلوگرم مرحله اول لیگ جوانان قرار گرفت.

  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مرحله نخست مسابقات لیگ وزنه برداری جوانان کشورمان در دسته 77 کیلوگرم با صدرنشینی عباس زندی ملی پوش تیم جوانان کشورمان و عضو تیم وزنه برداری مناطق نفت خیز جنوب خوزستان، به پایان رسید.

گفتنی است؛ وزنه های که زندی در رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در ژاپن به نام خود ثبت کرده بود در مرحله اول لیگ جوانان مورد محاسبه قرار گرفت. وی در حرکت یکضرب 149 کیلوگرم، در حرکت دوضرب 166 کیلوگرم و با مجموع 315 کیلوگرم در صدر دسته 77 کیلوگرم جای گرفت.

همچنین؛ حسین غزالیان دیگر ملی پوش جوانان کشورمان و تیم مناطق نفت خیز جنوب خوزستان با مجموع309 کیلوگرم به مقام دوم رسید.

نتایج کامل رقابت وزنه برداران دسته 77 کیلوگرم به شرح زیر است؛
1-عباس زندی(مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): حرکت یکضرب 149 کیلوگرم ، دوضرب 166 کیلوگرم و مجموع 315 کیلوگرم(رکوردهای مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن مورد محاسبه قرار گرفت)
2- حسین غزالیان(مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): حرکت یکضرب 144 کیلوگرم ، دوضرب 165 کیلوگرم و مجموع 309 کیلوگرم
3- علیرضا کاردانیان(عقاب): حرکت یکضرب 132 کیلوگرم ، دوضرب 154 کیلوگرم و مجموع 286کیلوگرم
4- محمدحسین گلپرور(نورهمدان): حرکت یکضرب 140 کیلوگرم ، دوضرب 145 کیلوگرم و مجموع 285 کیلوگرم
5- آرمین عباسی(نورهمدان): حرکت یکضرب 117 کیلوگرم ، دوضرب 140 کیلوگرم و مجموع 257 کیلوگرم
6- ابوالفضل مطلق(نفت و گاز مسجد سلیمان): حرکت یکضرب 100 کیلوگرم ، دوضرب 117 کیلوگرم و مجموع 217 کیلوگرم
7- علی صالحی پور(نفت و گاز مسجد سلیمان): حرکت یکضرب 80 کیلوگرم ، دوضرب 110کیلوگرم و مجموع 190 کیلوگرم