تیم های ملی نوجوانان وزنه برداری کشورمان، پس از ثبت افتخار تاریخی کسب مقام سوم در رده بندی تیمی بانوان و کسب مقام پنجمی در رده مردان، پنجشنبه صبح به کشور باز می گردند.
تیم اعزامی شامل هشت وزنه بردار دختران و شش نوجوان در گروه پسران، کادر فنی و دو مدعو این مسابقات دکتر داود باقری (پزشک مدعو) و حسن عربشاهی (داور مدعو)، صبح پنجشنبه ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه صبح در فرودگاه امام خواهند بود.
مراسم استقبال با حضور دکتر علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری و مقامات وزارت ورزش برگزار خواهد شد.
دختران نوجوان تیم ملی وزنه برداری کشورمان در اولین تجربه حضور در رقابتهای جهانی، با کسب دو مدال برنز، دو نقره و مجموع 405 امتیاز، مقام سوم در رده بندی تیمی جهان را به دست آوردند.
تیم ملی پسران نیز با کسب سه مدال طلا توسط «علیرضا عباسپور» و یک مدال برنز و یک مدال نقره «امیررضا محمدی نیا» در رده پنجم جهان ایستاد.