شنبه, 15 آبان,1395

زمانبندی مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان وجوانان آسیا در ژاپن اعلام شد

19 آبان رکورد نهایی ملی پوشان ایران مشخص می شود

زمانبندی مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان وجوانان آسیا در ژاپن اعلام شد

رقابتهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از 19 آبان ماه در ژاپن، با اعلام رکورد نهایی ملی پوشان توسط سرمربیان تیم های ملی دو رده سنی به کمیته اجرایی مسابقات، آغاز می شود.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان از 19 لغایت 25 آبان ماه در توکیوی ژاپن برگزار می شود.حسین سلطانی و اسحاق ذعاب در دسته 69 کیلوگرم نخستین وزنه برداران تیم ملی نوجوانان کشورمان از شنبه 22 آبان ماه به روی تخته می روند.

همچنین؛ مسابقات در اوزان(56،50، 62، 69، 77، 85، 94 و 94+ کیلوگرم)دو رده سنی نوجوانان و جوانان همزمان برگزار می شود. فقط رقابتهای دسته های 105 و به اضافه 105 کیلوگرم جوانان به صورت جداگانه انجام خواهد شد.

 برنامه زمانبندی مسابقات به شرح زیر است:

چهارشنبه 19 آبان: وحید ربیعی و محمدحسین برخواه سرمربیان تیم های ملی جوانان و نوجوانان رکوردهای نهایی ملی پوشان را به کمیته برگزاری مسابقات اعلام می کنند.

پنجشنبه 20 آبان: کنگره مسابقات برگزار می شود.

جمعه 21 آبان: مسابقات دسته 50 کیلوگرم نوجوانان و  وزن 56 کیلوگرم جوانان(ساعت11 به وقت توکیوی ژاپن)کشورمان در این وزن نماینده ندارد.

برگزاری مراسم افتتاحیه (ساعت 18 به وقت توکیو)

رقابت دسته 62 کیلوگرم(ساعت 19 به وقت توکیو) کشورمان در این وزن نماینده ندارد.

شنبه 22 آبان:
مسابقه حسین سلطانی و اسحاق ذعاب در دسته 69 کیلوگرم رده سنی نوجوانان ساعت 18 به وقت توکیو(14:30 به وقت تهران)

یکشنبه 23 آبان:
مسابقه احمداحمدنژاد و تقی آقازاده در دسته 77 کیلوگرم رده سنی نوجوانان ساعت 18 به وقت توکیو(14:30 به وقت تهران)

دوشنبه 24 آبان:
مسابقه محمدموئدی در رده سنی نوجوانان و عارف خاکی و رامین ولی پور در رده سنی جوانان، دسته 85 کیلوگرم ساعت 13:30 به وقت توکیو(8:30 صبح به وقت تهران)

سه شنبه 24 آبان:
علیرضا لطفی در رده سنی نوجوانان و رضابیرالوند و رحمان اورامه در رده سنی جوانان(دسته 94 کیلوگرم)، علی داودی و محمدرضا روشنی در دسته 94+ کیلوگرم، رده سنی نوجوانان ساعت 11 به وقت توکیو(5:30 صبح به وقت تهران)  

علیرضا دهقان و پیمان جان رده سنی جوانان در دسته 105 کیلوگرم، ساعت 14 به وقت توکیو(8:30 صبح به وقت تهران)            

 کوهیار فرج پور و امیرحسین فضلی در رده سنی جوانان، دسته 105 کیلوگرم در ساعت 16:30 به وقت توکیو(12:30 ظهر به وقت تهران)

چهارشنبه 25 آبان: مراسم اختتامیه مسابقات و اهدای جام قهرمانی به تیم های برتر.