دوشنبه, 06 اردیبهشت,1395

رییس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری:

فدراسیون جهانی با قدرت به دنبال مبارزه با دوپینگ است

رییس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری:
دکتر باقری معتقد است فدارسیون بین المللی وزنه برداری قصد دارد آنقدر به مبارزه با دوپینگ ادامه دهد تا به صفر برسد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، دکتر داود باقریرئیس کمیته پزشکی فدراسیون در خصوص آسیب دیدگی ملی پوشان گفت: از نظر پزشکی و مصدومیت ملی پوشان مشکلی ندارند و فقط علی میری در بدو ورود به تاشکند دچار گلودرد شد که این مشکل وی نیز برطرف می شود و البته با ورود سایر ملی پوشان به تاشکند یک ارزیابی پزشکی دیگر از آنان انجام خواهد شد و از سوی دیگر بهادر مولایی مقداری از ناحیه ساق پا درد داشت که امیدوارم مشکلی برایش ایجاد نکند.
دکتر باقری در خصوص ورود جدی فدراسیون بین المللی برای مبارزه با دوپینگ اظهار داشت: تاماش آیان رئیس فدراسیون بین المللی در جلسات هیات رئیسه کنفدراسیون آسیا و همچنین کنگره مسابقات در خصوص مبارزه با دوپینگ بسیار تاکید کرد و در همین راستا مبارزه با این پدیده خیلی سخت و شدید آغاز شده و ادامه نیز خواهد داشت.
رییس کمیته پزشکی با اشاره به مثبت اعلام شدن 24 نمونه ورزشکاران در پیکارهای وزنه برداری قهرمانی جهان در سال 2015 گفت: متاسفانه 22 نمونه مربوط به آسیا و برخی کشورهای دیگر مانند روسیه که این تعداد برای آسیا بسیار زیاد است و فدارسیون بین المللی قصد دارد آنقدر به مبارزه با دوپینگ ادامه دهد تا به صفر برسد.
باقری در خصوص مبارزه فدراسیون وزنه برداری کشورمان با دوپینگ خاطرنشان کرد: خوشبختانه تیم ما به جهت کنترلی که از قبل روی ملی پوشان انجام شد، پاک بودند و پاک خواهند ماند و تلاش ما بر این است که با دوپینگ مبارزه شود..