چهارشنبه, 27 مرداد,1395

رییس کمیته داوران فدراسیون وزنه برداری:

حرکت دوم دوضرب بهداد طبق نظر سه داور درست بود

رییس کمیته داوران فدراسیون وزنه برداری:

کارشناس داوری وزنه‌برداری گفت: حرکت دوم بهداد سلیمی درست بود و داوران اصلی چراغ سفید را در حرکت دو ضرب بهداد سلیمی روشن کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ منوچهر رضاخانی کارشناس داوری وزنه‌برداری درباره تصمیم هیات ژوری برای رد مهار وزنه بهداد سلیمی در رقابت‌های المپیک، اظهار داشت: داوران اصلی چراغ سفید را در حرکت دو ضرب بهداد سلیمی روشن کردند و حرکت این ورزشکار به درستی اعلام شد.

وی با اشاره به اینکه زمانی که داوران رای خود را اعلام می‌کنند هیات ژوری نباید ورود پیدا کند، افزود: از نظر مبانی قانونی هیات ژوری رای آخر را صادر می‌کند، زمانی که داوران چراغ سفید اعلام می‌کنند و بهتر بود تا هیأت ژوری در رای داده شده دخالت نمی کرد.

رضاخانی با بیان اینکه تصمیم هیات ژوری بر اساس آرای جمعی صادر می‌کند، بیان کرد: اعضای هیات ژوری اعم از کشورهای انگلیس، آمریکا و قزاقستان بود که رای صادر شده از سوی هیات به حق نبود.

وی تاکید کرد: طبق قانون حق اعتراض به هیات ژوری وجود دارد ولی بهتر بود ورود پیدا نمی کرد. در این راستا بعضی از مسائل وزنه‌ برداری اصلاح شود و باید قوانینی شکل گیرد که در صورت ناحق بودن رای این هیات امکان اعتراض وجود داشته باشد.زمانی که داور چراغ همزمان روشن می‌کند، نشان می‌دهد که حرکت درستی بود اما این قانون رعایت نشد.