«سعید امیدی» رییس هیات وزنه برداری زنجان با کسب اکثریت قاطع آرا در مجمع سالیانه و انتخاباتی این هیات، در سمت خود ابقا شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، در جلسه امروز که با حضور سرپرست، نایب رییس و دبیر فدراسیون وزنه برداری و اعضای مجمع انتخاباتی، در مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار شد، امیدی با کسب 17 رای برای یک دوره چهارساله دیگر در این سمت باقی ماند.
در جلسه امروز از مجموع 20 عضو مجمع انتخاباتی سه نفر غایب بودند و 17 عضو باقیمانده، با رای قاطع امیدی و اعضای هیات رییسه را انتخاب کردند.