یکشنبه, 26 اردیبهشت,1395

ریاست جوانمردی در هیات وزنه برداری استان کردستان

جوانمردی: از تجربیات پیشکسوتان استفاده می کنیم

ریاست جوانمردی در هیات وزنه برداری استان کردستان

رییس هیات وزنه برداری استان کردستان گفت: استفاده از روسای توانمند در شهرستان‌ها و بهره‌گیری از تجربیات پیشکسوتان در کادر اجرایی از جمله برنامه‌های هیأت است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ شاهوجوانمردی رییس هیات وزنه برداریافزود: توجه به زیرساخت‌ها و تقویت رده‌های پایین سنی، اهمیت دادن به قهرمانان عرصه‌های بین‌المللی و جذب اسپانسر برای پیشبرد مسابقات و بالابردن رتبه استان در اولویت کارهای هیأت قرار دارد.

رئیس هیأت وزنه‌برداری در پایان گفت: شناساندن چهره‌های قهرمان استان از طریق رسانه‌های استان و حفظ ارزش‌های قهرمانی از دیگر اهداف این هیات خواهد بود، چراکه حفظ قهرمان از پرورش قهرمان مهم‌تر است.