ﺳﻪشنبه, 11 خرداد,1395

رکورد شکنی در روز نخست جام فجر

رستمی رکورد جهان را شکست

رکورد شکنی در روز نخست جام فجر
کیانوش رستمی وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم کشورمان در مسابقات جام بین المللی فجر توانست با مهار 220 کیلوگرم در حرکت دوضرب رکورد دنیا را جابجا کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در رقابتهای روز نخست جام بین المللی فجر که به میزبانی کشورمان در تالار وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود کیانوش رستمی در دسته 85 کیلوگرم توانست با مهار 220 کیلوگرم رکورد جهان را که در اختیار یونگ ژانگ وزنه بردار چینی با 218 کیلوگرم بود را  دو کیلوگرم جابجا کند. وی با مهار  وزنه های 175 در یکضرب و 220 در حرکت دوضرب با مجموع 395 کیلوگرم  یک کیلوگرم  رکورد دوضرب دنیا را ارتقا داد.

گفتنی است در رقابتهای حرکت یکضرب دسته85 کیلوگرم  کیانوش رستمی در بار اول 170 کیلوگرم و در مرتبه دوم 175 کیلوگرم را بالایی سر برد و برای سومین بار به روی تخته نیامد و همچنین  سید ایوب موسوی در این حرکت وزنه های 160 و 166 کیلوگرم را مهار کرد ولی در مرتبه سوم در مهار وزنه 169 کیلوگرمی ناموفق بود.