شنبه, 27 شهریور,1395

رکورد المپیکی ها در هفته نخست لیگ برتر مورد محاسبه قرار گرفت

رستمی صدرنشین دسته 85 کیلوگرم

رکورد المپیکی ها در هفته نخست لیگ برتر مورد محاسبه قرار گرفت

رکوردهای کیانوش رستمی در المپیک2016 ریو درهفته نخست لیگ برتر وزنه برداری نیز مورد محاسبه قرار گرفت تا وی با مجموع 396 کیلوگرم در صدر دسته 85 کیلوگرم بایستد. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ با تصمیم سازمان لیگ و تیم های حاضر در لیگ برتر، به دلیل استراحت ملی پوشان پس از المپیک2016 ریو، رکوردهای ملی پوشان المپیکی در هفته اول لیگ برتر وزنه برداری باشگاههای مورد محاسبه قرار می گیرد.برهمین اساس کیانوش رستمی از تیم وزنه برداری ذوب آهن با رکورد حدنصاب مجموع 396 کیلوگرم که در المپیک 2016 ریو از خود به جای گذاشت، در هفته اول لیگ برتر برای وی محاسبه شد تا در صدر دسته 85 کیلوگرم قرار بگیرد. 

همچنین در دسته 94 کیلوگرم نیز رکوردهای سهراب مرادی وعلی هاشمی از تیم ذوب آهن اصفهان و محمد رضابراری از تیم رعد پدافند در رقابتهای هفته نخست لیگ برتر مورد محاسبه قرار می گیرد.

گفتنی است؛ علی مکوندی و وحید خدادادی از تیم وزنه برداری شرکت ملی حفاری اهواز با مجموع 336 گیلوگرم و 333 کیلوگرم به ترتیب در  وزن 85 کیلوگرم مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

نتایج کامل رقابتهای دسته 85 کیلوگرم:
1- کیانوش رستمی(ذوب آهن اصفهان): حرکت یکضرب 179کیلوگرم، حرکت دوضرب217کیلوگرم و با مجموع 396 کیلوگرم(رکوردهای رستمی در المپیک 2016 ریو مورد محاسبه قرار گرفت)
2 علی مکوندی (شرکت ملی حفاری اهواز): حرکت یکضرب 146کیلوگرم، حرکت دوضرب190 کیلوگرم و با مجموع 336کیلوگرم
3- وحید خدادادی (شرکت ملی حفاری اهواز): حرکت یکضرب 142کیلوگرم، حرکت دوضرب191 کیلوگرم و با مجموع 333 کیلوگرم
4-مجتبی نوری (رعد پدافند): حرکت یکضرب 148 کیلوگرم، حرکت دوضرب185 کیلوگرم و با مجموع 333 کیلوگرم
5- مرتضی بیگلری(رعد پدافند): حرکت یکضرب 150 کیلوگرم، حرکت دوضرب180کیلوگرم و با مجموع 330 کیلوگرم
6- رامین ولی پور(نیروی زمینی ارتش): حرکت یکضرب 147 کیلوگرم، حرکت دوضرب165 کیلوگرم و با مجموع 312 کیلوگرم
7- محمد عبدلی (عقاب نیروی هوایی همدان): حرکت یکضرب 130کیلوگرم، حرکت دوضرب150 کیلوگرم و با مجموع 280 کیلوگرم