چهارشنبه, 18 مرداد,1396

رکوردگیری تیم دانشجویان به صورت رسمی برگزار شد

سنجش 7 ملی پوش قبل از اعزام به چین تایپه

رکوردگیری تیم دانشجویان به صورت رسمی برگزار شد
رکوردگیری نهایی تیم ملی وزنه برداری دانشجویان کشورمان با قضاوت داوران بین المللی به صورت رسمی در کمپ تیم های ملی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ آخرین رکوردگیری وزنه برداران تیم ملی دانشجویان و عضو تیم های لیگ برتری، امروز(چهارشنبه 18 مردادماه) به صورت رسمی و با حضور داوران بین المللی کشورمان در کمپ تیم های ملی برگزار شد.
دراین رکوردگیری دکتر داود باقری نایب رئیس فدراسیون و نصرت اله عابدینی مسئول وزنه برداری دانشجویان حضور داشتند.
رکوردهای ثبت شده این نفرات، درصورتی که تیم های لیگی تمایل داشته باشند از این ورزشکاران در ترکیب تیم های خود استفاده کنند، در هفته نخست لیگ برتر مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
رکوردهای نهایی 7 ملی پوش تیم دانشجویان در آخرین رکوردگیری به شرح زیر است:
جابر بهروزی(دسته77کیلوگرم):  در حرکت یکضرب 145کیلوگرم، در حرکت دوضرب 180کیلوگرم و در مجموع 325 کیلوگرم
علی مکوندی(دسته85کیلوگرم): در حرکت یکضرب 150 کیلوگرم، در حرکت دوضرب 185 کیلوگرم و در مجموع335 کیلوگرم
مسعود چترایی(دسته85کیلوگرم): در حرکت یکضرب 162 کیلوگرم، در حرکت دوضرب 198 کیلوگرم و در مجموع 360 کیلوگرم
میلاد رهبری نژاد(دسته105کیلوگرم):  در حرکت یکضرب 160 کیلوگرم، در حرکت دوضرب 210 کیلوگرم و در مجموع 370 کیلوگرم
محسن دادرس(دسته105+کیلوگرم): حرکت یکضرب 185 کیلوگرم، در حرکت دوضرب 220کیلوگرم و با مجموع 405 کیلوگرم
محمد زارعی(دسته94کیلوگرم): در حرکت یکضرب 168 کیلوگرم، در حرکت دوضرب 204 کیلوگرم و در مجموع 372 کیلوگرم
کیا قدمی(دسته105کیلوگرم): در حرکت یکضرب 176 کیلوگرم، در حرکت دوضرب 212 کیلوگرم و در مجموع 388 کیلوگرم
بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۸ مرداد تا ۸ شهریور ماه در چین تایپه برگزار می شود.