🔷 وزنه‌بردار فوق سنگین ایران در مسابقات بزرگسالان جهان توانست رکورد جوانان جهان را بشکند و وزنه‌بردار مطرح گرجستان رکورد فوق‌العاده ۴۹۲ کیلوگرم را به ثبت رساند.

🔹 مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ازبکستان با برگزاری رقابت دسته فوق سنگین به پایان رسید و نمایندگان ایران ششم و هفتم شدند.

🔹 در مهم‌ترین اتفاق علیرضا یوسفی که رده سنی‌ جوانان قرارد دارد، توانست با مهار وزنه ۴۳۸ رکورد دوضرب جوانان جهان را که در اختیار علی داودی بود، یک کیلوگرم بشکند. یوسفی با رکورد ۱۸۳ یک ضرب، ۲۳۸ دوضرب و مجموع ۴۲۱ کیلوگرم هفتم جهان شد.

🔷آیت شریفی با رکورد ۱۹۷ یک ضرب، ۲۲۷ دوضرب  و مجموع۴۲۴ کیلوگرم در رده ششم جهان قرار گرفت.

🔹 لاشا تالاخادزه، وزنه‌بردار مطرح گرجستان با رکورد ۲۲۵ یک ضرب، ۲۶۷ دوضرب  و مجموع ۴۹۲ کیلوگرم توانست رکورد یک ضرب جهان را ۲ کیلوگرم، دوضرب را ۲ کیلوگرم و مجموع را ۴ کیلوگرم ارتقا دهد.