میرمصطفی جوادی از فولادین ذوب و مسعود چترایی از ذوب آهن در صدر اوزان ۸۱ و ۸۹ قرارگرفتند.
در روز دوم از هفته دوم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور، شرکت کنندگان در اوزان ۸۱ و ۸۹ کیلوگرم به مصاف پولاد سرد رفتند.

نفرات برتر در دسته ۸۱ کیلوگرم،
میرمصطفی جوادی از فولادین ذوب آمل، ۱۵۲،۱۷۹،۳۳۱
علیرضا کاردانیان از عقاب، ۱۵۱،۱۶۳،۳۱۴
محمدهادی حسینپور از ملی حفاری، ۱۵۰،۱۶۳،۳۱۳

نفرات برتر دسته ۸۹ کیلوگرم
مسعود چترایی از ذوب آهن، ۱۶۰،۱۹۵،۳۵۵
مهدی پاپی از ملی حفاری، ۱۴۷،۱۹۴،۳۴۱
محمد مهدی حیاتی از عقاب، ۱۵۱،۱۷۶،۳۲۷