جمعه, 05 خرداد,1396

رقابت های وزنه برداری قهرمانی پیشکسوتان کشور؛

تیم آذربایجان شرقی قهرمان شد

رقابت های وزنه برداری قهرمانی پیشکسوتان کشور؛
رقابت های وزنه برداری قهرمانی پیشکسوتان کشور که در شهرستان ورزقان برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم استان آذربایجان شرقی به اتمام رسید.

  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مسابقات وزنه برداری قهرمانی پیشکسوتان کشور گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، پاسداشت سردار شهید مدافع حرم حاج ذاکر حیدری و نکوداشت جهان پهلوان و اسطوره وزنه برداری ایران و جهان که ازچهارشنبه3 خرداد در شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی با رقابت 152 وزنه بردار پیشکسوت از 19 استان آغاز شده بود، با قهرمانی تیم میزبان( استان آذربایجان شرقی) به اتمام رسید.

رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:
1- آذربایجان شرقی 218 امتیاز
2- اصفهان 214 امتیاز
3-خوزستان 185 امتیاز
4-کرمانشاه 162 امتیاز
5-تهران 159 امتیاز
6- گیلان 131 امتیاز
7- قم 106 امتیاز
8- کرمان 84 امتیاز
9- البرز 79 امتیاز
10- ایلام 79 امتیاز
11- کردستان 73 امتیاز
12- مرکزی 73 امتیاز
13- فارس 53 امتیاز
14- زنجان 28 امتیاز
15- هرمزگان 28 امتیاز

نفرات برتر این دوره مسابقات به شرح زیر است:

رده سنی 75 تا 79 سال
* عبدالرحیم صفاری نیا (خوزستان): دسته 56 کیلوگرم، در حرکت یکضرب 54کیلوگرم ، حرکت دوضرب 66 کیلوگرم و مجموع 120 کیلوگرم (وی در حرکت یکضرب یک کیلوگرم و در حرکت دوضرب یک کیلوگرم و دو کیلوگرم در مجموع) رکورد جهان را که در اختیار خودش بود جابجا کرد.
*اسماعیل حیدربیگی (کرمانشاه): دسته 69 کیلوگرم، حرکت یکضرب 40کیلوگرم ، حرکت دوضرب 55 کیلوگرم و مجموع 95 کیلوگرم

رده سنی 70تا 74 سال
*محمد طورچی (گیلان): دسته 62کیلوگرم، حرکت یکضرب 40کیلوگرم ، حرکت دوضرب 50 کیلوگرم و مجموع 90 کیلوگرم
*عباس مددی (تهران): دسته 69کیلوگرم، حرکت یکضرب 56کیلوگرم ، حرکت دوضرب 74 کیلوگرم و مجموع 130 کیلوگرم
*محمد قربانعلی تهرانی(آذربایجان شرقی):دسته 85 کیلوگرم،حرکت یکضرب 55کیلوگرم،حرکت دوضرب 80 کیلوگرم و مجموع 135 کیلوگرم

رده سنی 65 تا 69 سال
*محمد دربهشتی(قم): دسته 56 کیلوگرم، حرکت یکضرب 43کیلوگرم ، حرکت دوضرب 54 کیلوگرم و مجموع 97 کیلوگرم
*عباس فکوری(اصفهان):دسته 62 کیلوگرم، حرکت یکضرب 53کیلوگرم ،حرکت دوضرب 66 کیلوگرم و مجموع 119کیلوگرم
* سید اصغر احمدیان(زنجان): دسته 69 کیلوگرم، حرکت یکضرب 60 کیلوگرم ، حرکت دوضرب 65 کیلوگرم و در مجموع 125 کیلوگرم
* یداله باقری (اصفهان): دسته 77 کیلوگرم، حرکت یکضرب 65 کیلوگرم، حرکت دوضرب 80 کیلوگرم و مجموع 145 کیلوگرم

رده سنی 60 تا 64 سال
*کاکامراد قشقایی(کرمانشاه): دسته 56 کیلوگرم، حرکت یکضرب 67 کیلوگرم ، حرکت دوضرب 80 کیلوگرم و مجموع 147 کیلوگرم
* محمد رضا کردزاده(قم): دسته 69 کیلوگرم، حرکت یکضرب 65 کیلوگرم، حرکت دوضرب 72 کیلوگرم و مجموع 137 کیلوگرم
* جمشید جندقی(تهران):دسته 75 کیلوگرم،حرکت یکضرب 87 کیلوگرم،حرکت دوضرب 95 کیلوگرم و مجموع 162 کیلوگرم

رده سنی 55 تا 59 سال
* حمید نصیرزاده(آذربایجان شرقی): دسته 56 کیلوگرم، حرکت یکضرب 55 کیلوگرم ، حرکت دوضرب 70 کیلوگرم و مجموع 125 کیلوگرم
* اصغر جعفری(تهران):دسته 62 کیلوگرم، حرکت یکضرب 75 کیلوگرم، حرکت دوضرب 90 کیلوگرم و مجموع 165 کیلوگرم
* رمضان رادین(کرمانشاه): دسته 69 کیلوگرم، حرکت یکضرب 75 کیلوگرم ، حرکت دوضرب 95 کیلوگرم و در مجموع 170 کیلوگرم
* علی محمد ولیان(خوزستان): دسته 77 کیلوگرم، حرکت یکضرب 100 کیلوگرم،حرکت دوضرب 116 کیلوگرم و مجموع 216 کیلوگرم
*سعید عرش وزان (تهران):دسته 85 کیلوگرم،حرکت یکضرب 82 کیلوگرم،حرکت دوضرب 95 کیلوگرم و مجموع 177 کیلوگرم
* محمد علی رحیمی(آذربایجان شرقی):دسته 94 کیلوگرم،حرکت یکضرب 90 کیلوگرم،حرکت دوضرب 118 کیلوگرم و مجموع 208 کیلوگرم

رده سنی 50 تا 54 سال
*حجت اسدزاده(آذربایجان شرقی):دسته 62 کیلوگرم، حرکت یکضرب 79 کیلوگرم، حرکت دوضرب 95 کیلوگرم و مجموع 174 کیلوگرم
* اسداله صالحی(خوزستان):دسته 69 کیلوگرم، حرکت یکضرب 80 کیلوگرم، حرکت دوضرب 87 کیلوگرم و مجموع 167کیلوگرم

رده سنی 45 تا 49 سال
* رضا ناصحی(اصفهان):دسته 62 کیلوگرم، حرکت یکضرب 83 کیلوگرم ،حرکت دوضرب 92 کیلوگرم و مجموع 175 کیلوگرم
* حمیدرضا باصری(فارس):دسته 69 کیلوگرم، حرکت یکضرب 85 کیلوگرم، حرکت دوضرب 102 کیلوگرم و مجموع 187 کیلوگرم
*سیدرضا موسیان (اصفهان): دسته 77 کیلوگرم، حرکت یکضرب 105 کیلوگرم، حرکت دوضرب 120 کیلوگرم و مجموع با 225 کیلوگرم
* جواد سمیعی متین(البرز):دسته 94 کیلوگرم،حرکت یکضرب 100 کیلوگرم،حرکت دوضرب 120 کیلوگرم و مجموع 220 کیلوگرم
* ناصر کریمی(تهران):دسته 105 کیلوگرم،حرکت یکضرب 115 کیلوگرم،حرکت دوضرب 140 کیلوگرم و مجموع 255 کیلوگرم
* بیژن بختیار دارائی(اصفهان):دسته 105+ کیلوگرم،حرکت یکضرب 127 کیلوگرم،حرکت دوضرب 143 کیلوگرم و مجموع 270 کیلوگرم

رده سنی 40 تا 45 سال
* حسین حمزه سقا(آذربایجان شرقی):دسته 56 کیلوگرم،حرکت یکضرب 72 کیلوگرم،حرکت دوضرب 90 کیلوگرم و مجموع 162 کیلوگرم
* محمد زارعی(هرمزگان):دسته 62 کیلوگرم، حرکت یکضرب 80 کیلوگرم ،حرکت دوضرب 92 کیلوگرم و مجموع 172 کیلوگرم
* مهدی نظرپور(تهران):دسته 69 کیلوگرم، حرکت یکضرب 80 کیلوگرم، حرکت دوضرب 107 کیلوگرم و مجموع 187 کیلوگرم
*محمد پارسا نسب (کرمان): دسته 77 کیلوگرم، حرکت یکضرب 95 کیلوگرم، حرکت دوضرب 117 کیلوگرم و مجموع 212 کیلوگرم
*مهران حاتمی (ایلام):دسته 85 کیلوگرم،حرکت یکضرب 110 کیلوگرم،حرکت دوضرب 146 کیلوگرم و مجموع 256 کیلوگرم
* ابراهیم موسیوند(اصفهان):دسته 94 کیلوگرم،حرکت یکضرب 105 کیلوگرم،حرکت دوضرب 139 کیلوگرم و مجموع 244 کیلوگرم
* سید حامد طاهری(گیلان):دسته 105 کیلوگرم،حرکت یکضرب107 کیلوگرم،حرکت دوضرب 138 کیلوگرم و مجموع 245 کیلوگرم
* پرویز نورعلیپور(تهران):دسته 105+ کیلوگرم، حرکت یکضرب 130 کیلوگرم،حرکت دوضرب 160 کیلوگرم و مجموع 290 کیلوگرم

رده سنی 35تا 39 سال
* سید وحید حسینی(البرز):دسته 62 کیلوگرم، حرکت یکضرب 85 کیلوگرم ،حرکت دوضرب 115 کیلوگرم و مجموع 200 کیلوگرم
* حمزه قاسم زاده(کرمان):دسته 69 کیلوگرم، حرکت یکضرب 90 کیلوگرم، حرکت دوضرب 205 کیلوگرم و مجموع 186 کیلوگرم
*بهنام پورامین (کرمان): دسته 77 کیلوگرم، حرکت یکضرب 103 کیلوگرم، حرکت دوضرب 117 کیلوگرم و مجموع 220 کیلوگرم
*احمد شاه قلعه (ایلام):دسته 85 کیلوگرم،حرکت یکضرب 112 کیلوگرم،حرکت دوضرب 135 کیلوگرم و مجموع 247 کیلوگرم
* پژمان حاتمی(خوزستان):دسته 94 کیلوگرم،حرکت یکضرب 136 کیلوگرم،حرکت دوضرب 151 کیلوگرم و مجموع 287 کیلوگرم
* سیروس طاوری(کردستان):دسته 105 کیلوگرم،حرکت یکضرب117 کیلوگرم،حرکت دوضرب 153 کیلوگرم و مجموع 270 کیلوگرم
* لطف اله جعفری(ایلام):دسته 105+ کیلوگرم، حرکت یکضرب 115 کیلوگرم،حرکت دوضرب 150 کیلوگرم و مجموع 265 کیلوگرم