چهارشنبه, 20 بهمن,1395

رقابت های قهرمانی بزرگسالان کشور- اهواز

راوش قهرمان دسته 94 کیلوگرم

رقابت های قهرمانی بزرگسالان کشور- اهواز
محمد جواد راوش وزنه بردار استان مازندران با مجموع 354کیلوگرم به قهرمانی دسته 94 کیلوگرم رسید.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛
دومین روز رقابت های قهرمانی بزرگسالان کشور به میزبانی سالن ورزشی شهدای وزنه برداری خوزستان برگزار شد و8 وزنه بردار در دسته 94 کیلوگرم به روی تخته رفتند و در نهایت محمد جواد راوش از استان مازندران با مجموع 354 کیلوگرم به قهرمانی دست یافت. رضانصیری و رضا دهدار دو نماینده خوزستان، دوم و سوم شدند. 

همچنین؛ احمدرضا حیدری نماینده استان ایلام در حرکت یکضرب به مدال برنز رسیده بود در حرکت دوضرب و مجموع به مقام چهارمی بسنده کرد.

عملکرد سه وزنه بردار برتر دسته 94 کیلوگرم:
1- محمدجواد راوش(مازندران): حرکت یکضرب 162 کیلوگرم، دوضرب 192 کیلوگرم و با مجموع 354 کیلوگرم
2- رضا نصیری(خوزستان): حرکت یکضرب 150 کیلوگرم، دوضرب 191 کیلوگرم و با مجموع 341 کیلوگرم
3- رضا دهدار(خوزستان): حرکت یکضرب 155کیلوگرم، دوضرب 185 کیلوگرم و با مجموع 340 کیلوگرم