شنبه, 01 آبان,1395

رقابتهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان – پنانگ مالزی

طلای دسته 59 کیلوگرم در اردوی تیم ملی چین

رقابتهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان -  پنانگ مالزی
گائومینگ هوانگ، وزنه بردار دسته 59 کیلوگرم چین هر 3 مدال طلای رقابتهای وزنه برداری نوجوانان جهان را به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، هوانگ در حرکت یکضرب 7 کیلوگرم و در دوضرب 13 کیلوگرم از نزدیک ترین رقیب خود، جرمی لالرینونگا از هند بیشتر وزنه زد و با 20 کیلوگرم برتری در مجموع دوحرکت یکضرب و دوضرب، با اقتدار و با حدنصاب مجموع 255 کیلوگرم (115 یکضرب و 140 دوضرب) روی سکوی قهرمانی دسته 59 کیلوگرم ایستاد. در این وزن لالرینونگا از هند با رکورد مجموع 235 کیلوگرم (108 یکضرب و 127 دوضرب) هر 3 مدال نقره را به دست آورد و دیگر وزنه بردار هندی ها راجا موتوپاندی با رکورد مجموع 233 کیلوگرم (100 یکضرب و 133 دوضرب) روی سکوی سوم ایستاد.

پیش از این در رقابتهای دسته 50 کیلوگرم پسران انگوین لی از ویتنام با اختلاف وزن عنوان قهرمانی را به دست آورده بود.