شنبه, 22 آبان,1395

رقابتهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، توکیو

نخستین مدال طلا به وزنه بردار ویتنام رسید

رقابتهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، توکیو

بائو وزنه بردار 50 کیلوگرمی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان ویتنام به نخستین مدال طلای رقابتهای وزنه برداری قهرمانی آسیا در بخش پسران دست یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ هجدهمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و سی وامین دوره رقابتهای جوانان در ژاپن از روز گذشته(جمعه 21 آبان ماه) در شهر توکیو آغاز شد. در بخش پسران و رده سنی نوجوانان بائو از ویتنام با مجموع 203 کیلوگرم سه مدال طلای دسته 50 کیلوگرم را به خود اختصاص داد. 

همچنین؛ ویتون از تایلند با مجموع 257 کیلوگرم به مدال طلای دسته 56 کیلوگرم این رقابتها دست یافت.

دسته 50 کیلوگرم رده سنی نوجوانان:
1- بائو از ویتنام : حرکت یکضرب86 کیلوگرم، حرکت دوضرب 117 کیلوگرم و مجموع 203 کیلوگرم
2- یاماگوجی از ژاپن : حرکت یکضرب85 کیلوگرم، حرکت دوضرب 109 کیلوگرم و مجموع 194کیلوگرم
3- ریورا از فیلیپین : حرکت یکضرب75 کیلوگرم، حرکت دوضرب 100 کیلوگرم و مجموع 1753 کیلوگرم

دسته 56 کیلوگرم رده سنی نوجوانان:
1- ویتون از تایلند : حرکت یکضرب113 کیلوگرم، حرکت دوضرب 144 کیلوگرم و مجموع 257 کیلوگرم
2- تئوآن از ویتنام : حرکت یکضرب112 کیلوگرم، حرکت دوضرب 143کیلوگرم و مجموع 255کیلوگرم
3- لایگیا از ویتنام : حرکت یکضرب110 کیلوگرم، حرکت دوضرب 137کیلوگرم و مجموع 247کیلوگرم