پنجشنبه, 19 مرداد,1396

رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشور و آموزشگاهها در شهرکرد برگزار شد

معرفی نفرات برتر 4 وزن در روز نخست

رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشور و آموزشگاهها در شهرکرد برگزار شد
روز نخست مسابقات قهرمانی نوجوانان رده سنی 13 تا 15 سال و آموزشگاههای کشور با برگزاری رقابت اوزان 45، 50، 56 و 62 کیلوگرم به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، امروز پنجشنبه 19 مردادماه، روز نخست مسابقات قهرمانی نوجوانان رده سنی 13 تا 15 سال و آموزشگاههای کشور در شهرکرد برگزار شد و رقابتهای (اوزان 45، 50، 56 و 62 کیلوگرم) با معرفی نفرات برتر به اتمام رسید.

عملکرد نفرات برتر به شرح زیر است:
دسته 45 کیلوگرم
1. علیرضا منصوری از استان خوزستان، حرکت یکضرب 61 کیلوگرم، حرکت دوضرب 80 کیلوگرم و در مجموع 141 کیلوگرم
2. کوروش پیری از استان کرمانشاه، حرکت یکضرب 60 کیلوگرم، حرکت دوضرب 63 کیلوگرم و در مجموع 123 کیلوگرم
3. ابوالفضل الله وردی از استان اصفهان، حرکت یکضرب 51 کیلوگرم، حرکت دوضرب 60 کیلوگرم و در مجموع 111 کیلوگرم

دسته 50 کیلوگرم
1. رضاباقی از استان اردبیل، حرکت یکضرب 67 کیلوگرم، حرکت دوضرب 78 کیلوگرم و در مجموع 145 کیلوگرم
2. امیر مردی از استان آذربایجان غربی، حرکت یکضرب 68 کیلوگرم، حرکت دوضرب 74 کیلوگرم و در مجموع 142 کیلوگرم
3. سجاد سلیمانیان از استان اصفهان، حرکت یکضرب 64 کیلوگرم، حرکت دوضرب 77 کیلوگرم و در مجموع 141 کیلوگرم

دسته 56 کیلوگرم
1. صائب بدیعی از استان مازندران، حرکت یکضرب 83 کیلوگرم، حرکت دوضرب 110 کیلوگرم و در مجموع 193 کیلوگرم
2. عبدالله بیرالوند از استان لرستان، حرکت یکضرب 81 کیلوگرم، حرکت دوضرب 91 کیلوگرم و در مجموع 172 کیلوگرم
3. فرید نقدی پور از استان خوزستان، حرکت یکضرب 69 کیلوگرم، حرکت دوضرب 90 کیلوگرم و در مجموع 159 کیلوگرم

دسته 62 کیلوگرم
1. سامان وطنخواه از استان کرمان، حرکت یکضرب 93 کیلوگرم، حرکت دوضرب 102 کیلوگرم و در مجموع 195 کیلوگرم
2. عرفان آقایی از استان آذربایجان شرقی، حرکت یکضرب 84 کیلوگرم، حرکت دوضرب 103کیلوگرم و در مجموع 187 کیلوگرم
3. ابوالفضل مشایخی فرد از استان مرکزی، حرکت یکضرب 81 کیلوگرم، حرکت دوضرب 104 کیلوگرم و در مجموع 185 کیلوگرم