مسابقات دسته مثبت 81 کیلوگرم بانوان قهرمانی نوجوانان وزنه برداری جهان با حضور نماینده کشورمان برگزار شد.

🔺 در این دسته، کوثر تنها نماینده کشورمان بود که در آستانه رسیدن به مدال، ناکام ماند. وی در حرکت یکضرب موفق شد تا 70، 75 و 79 کیلوگرم را بالای سر ببرد. وی در آستانه کسب مدال برنز در این حرکت بود که نتوانست به هدفش برسد.

🔺 ملی پوش کشورمان در دوضرب، 92 و 96 کیلوگرم را ثبت کرد اما در حرکت سوم، از بالا بردن 103 کیلو ناکام ماند.

🔺 در پایان، کوثر تنها با وجود تلاش فراوان، نتوانست به مدال برسد. در این دسته، نمایندگان قزاقستان، برزیل و ترکیه به عناوین اول تا سوم دست یافتند.