دوشنبه, 16 مهر,1397

رقابتهای قهرمانی جوانان کشور در اردبیل برگزار می شود

2 تا 7 آبان ماه

رقابتهای قهرمانی جوانان کشور در اردبیل برگزار می شود

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان 18 تا 20 سال کشور، 2 تا 7 آبان ماه در شهرستان اردبیل برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان 18 تا 20 سال (متولدین سال های 1377، 1378 و 1379 ) کشور از 2 تا 7 آبان ماه در شهرستان اردبیل برگزار می شود.این رقابتهای در 10 دسته (اوزان 55، 61 ، 67، 73، 81 ، 89 ، 96 ، 102 ، 109 و 109+ کیلوگرم) خواهد بود.

تمامی هیئت های وزنه برداری استانها موظفند تا 21 مهرماه لیست تیم خود را در فرم ضمیمه با ذکر رکوردهای تقریبی متشکل از ده وزنه بردار، دو وزنه بردار رزرو، دو مربی، یک داور و یک سرپرست به فدراسیون وزنه برداری از طریق شماره 44739234 اعلام نمایند.

جلسه تأییدیه نهایی، راس ساعت 15بعدازظهر و کنگره مسابقات ساعت22 شب، چهارشنبه 2 آبان ماه برگزار می شود و حضور مربی یا سرپرست تیم در جلسه الزامی است. تغییرات نهایی در ترکیب تیم در جلسه تأییدیه نهایی صورت خواهد گرفت و در کنگره مسابقات هیچگونه تغییری در ترکیب تیم ها داده نخواهد شد.

با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در این مسابقات از ورزشکاران، تست دوپینگ بعمل خواهد آمد.کلیه ورزشکارانی که نامشان در لیست تیم های شرکت کننده در جلسه تائیدیه ثبت شده باشد موظفند در زمان مسابقات در محل مسابقات حضور داشته باشند لذا چنانچه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ورزشکاری را جهت انجام تست دوپینگ احضار نماید، عدم حضور ورزشکار بمنزله مثبت اعلام شدن تست دوپینگ نامبرده خواهد بود.

رکوردهای ورودی مسابقات به شرح زیر است:
دسته 55 کیلوگرم: ر کورد ورودی 155 کیلوگرم
دسته 61 کیلوگرم: رکورد ورودی 185 کیلوگرم
دسته 67 کیلوگرم: رکورد ورودی 205 کیلوگرم
دسته 73 کیلوگرم: رکورد ورودی 220 کیلوگرم
دسته 81 کیلوگرم: رکورد ورودی 240 کیلوگرم
دسته 89 کیلوگرم: رکورد ورودی 250 کیلوگرم
دسته 96 کیلوگرم: رکورد ورودی 265 کیلوگرم
دسته 102 کیلوگرم: رکورد ورودی 275 کیلوگرم
دسته 109 کیلوگرم: رکورد ورودی 285 کیلوگرم
دسته 109+ کیلوگرم: رکورد ورودی 300 کیلوگرم